Hasan KIRAN  (click here for Engish)

 • 1966 Doğanşehir’de (Malatya) doğdu.
 • 1993’de İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu.
 • 1995’de Uluslararası Salzburg (Avusturya) Yaz Akademisi’ne (Jim Dine Atölyesi) katıldı.
 • 1995-97’de Almanya’da çalışmalarını sürdürdü.
 • 1998’de “Sanatsal Yaratımda Nedensellik ”konulu tez çalışmasıyla Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nde “Yüksek Lisans”eğitimini bitirdi.
 • 2000’de Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı.
 • 2003’te Tokyo Devlet Sanat Üniversitesi’nde “Geleneksel Japon Tahta Baskı Sanatı” üzerinde araştırmalar yaptı.
 • 2005’te aynı okulda “Rotary Eğitim Bursu”nu kazanarak doktora eğitimine başladı.
 • 2008’de “Şamanistik İmgeler Üzerine Görsel Önermeler”adlı teziyle doktora (Ph.D) programını bitirdi.
 • 2009’da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Yardımcı Doçent, 2010 yılında da Doçent oldu.
 • 2012’de “TUBİTAK Yurt dışı Araştırma Bursu” kazanarak Tokyo Musashino Sanat Üniversitesi’nde “Çağdaş Baskıresim Yöntemleri ve Japonya Örneği” ile ilgili araştırmalar (Post Doktora) yaptı.
 • 2013’den beri Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Sanatçının, “Ağaç Baskı Sanatı”adlı bir kitabi ve Sanat Çevresi, Kavram-Karmaşa, Türkiye’de Sanat, Genç Sanat, Hanga Geijutsu, Sanat Yazıları, Sanat ve Tasarım gibi dergilerde çağdaş sanat ile ilgili araştırma-inceleme yazıları yayımlandı.

Ulusal ve Uluslararası Ödüller:

 • 2012 35. DYO Resim Yarışması Başarı Ödülü, İstanbul
 • 2010 70.Devlet Resim-Heykel Sergisi, Başarı Ödülü, Ankara
 • 2008-2009 Yılın Sanatçısı Ödülü (Baskı ve Resim), Sanat Kurumu, Ankara
 • 2008 33.DYO Resim Yarışması Başarı Ödülü, İstanbul
 • 2008 1.Uluslararası İstanbul Baskı Bienali, Lukas Hahnemühle Özel Ödülü, İstanbul
 • 2007 5.Hide- Takayama Ağaç Baskı Bienali, Juntai-sho (ikincilik) Ödülü, Takayama, JAPONYA
 • 2006 5.Uluslararası KIWA Ağaç Baskı Trienali, Honorable Ödülü, Kyoto, JAPONYA
 • 2002 4.Uluslararası KIWA Ağaç Baskı Trienali, Seriuz Ödülü, Kyoto, JAPONYA
 • 2002 63.Devlet Resim-Heykel Sergisi, Başarı Ödülü, Ankara
 • 2000 61.Devlet Resim-Heykel Sergisi, Başarı Ödülü, Ankara
 • 1999 Adana Çimento Sanayii 9.Resim Yarışması, İkincilik Ödülü, Adana
 • 1999 29, DYO Resim Yarışması, Başarı Ödülü, İstanbul
 • 1996 Adana Çimento Sanayii 6.Resim Yarışması, Mansiyon, Adana
 • 1996 57.Devlet Resim-Heykel Sergisi, Başarı Ödülü, Ankara
 • 1996 TUYAP Genç Sanatçılar Resim Yarışması, Mansiyon, İstanbul
 • 1994 Kocaeli Resim Yarışması (D. G. S. G) Başarı Ödülü, Kocaeli

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

 • -KIRAN, Hasan 11 Haziran 2011 “New Solutions fort he Art of Traditional Woodblock Prints” (Geleneksel Ağaç Baski Sanatindan Yeni Arayişlara) (, The 1st International Mokuhanga Conference, Kyoto & Awaji Bildiri Kitabı, (48-49)
 • -KIRAN, Hasan, 22-24 Aralık 2008, “Japon Tahta Baskı Sanatında Görülen Yeni Anlatım Önerileri”, Sanat Tasarım Bilgi Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi,Bildiri
  Kitabı,s.183-190, İstanbul

Ulusal ve Uluslararası Konferans / Seminer / Workshoplar:

 • KIRAN, Hasan, 11.01.2011, “Çağdaş Japon Baskı Sanatı” ve “Ağaç Baskı Uygulamaları”, Yer: Marmara Üniversitesi GSF Konferans Salonu, İst. (Konferans-Workshop)
 • KIRAN, Hasan, 23.11.2010, “Japon Baskıresmi” ve “Ağaç Baskı Uygulamaları”, Yer: Anadolu Üniversitesi, Baskı Bölümü, Eskişehir (Konferans-Workshop)
 • KIRAN, Hasan, 30.03.2010, “Resimde Şamanistik İmgeler”, Yer: YYU, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Van (Seminer)
 • KIRAN, Hasan, 11.06.2009, “Japon Baskı Sanatı”,Yer: Hacettepe Üniversitesi, GSF, Beytepe Kampüsü, Ankara (Konferans-Workshop)
 • KIRAN, Hasan, 29.05.2009, “Japon Ağaç Baskı Sanatı”,Yer:Işık Üniversitesi, GSF,Maslak Kampüsü, İstanbul (Konferans- Workshop)
 • KIRAN, Hasan, 28.05.2009, “Tokyo’da Sanat”,Yer:Marmara Üniversitesi,Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe Kampüsü, İstanbul (Konferans- Workshop)
 • KIRAN, Hasan, 07.05.2009, “Japon Ağaç Baskı Sanatı”, Beykent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul (Seminer-Workshop)
 • KIRAN, Hasan, 11.03.2009, “Şamanistik İmgeler ”,KİWA Ağaç Baskı Derneği, Uluslararası Buluşma Evi, Kyoto, Japonya (Konferans)
 • KIRAN, Hasan, 29.05.2008, “Tokyo’da Sanat ve Sanat Eğitimi”Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Eğitim Fakültesi,Prof.Dr.Yücel Aşkın Dinleti Salonu(Konferans)
 • KIRAN, Hasan, 22.05.2008, “Çağdaş Japon Baskı Sanatından İzlenimler”Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Hakkı Atun Konferans Salonu (Konferans)
 • KIRAN, Hasan, 23.01.2008, “Günümüz Japon Baskı Sanatı”, Kodaira Rotary Kulübü Tokyo (Konferans)
 • KIRAN, Hasan, 15.05.2007, “Türk ve Japon Baskı Sanatı Üzerine”,Higashi Kurume Rotary Kulübü, Tokyo (Konferans)
 • KIRAN, Hasan, 26.03.2001, “Cumhuriyet Dönemi Bilim, Kültür ve Sanat”, YYÜ, Özalp Halk Eğitim Konferens Salonu, Özalp-Van

Ulusal ve Uluslararası Panel ve Çalıştaylar:

 • 2012 “Günümüzde Baskısanatı” Japon Baskı Derneği, Uluslararası Tokyo Baskı Sempozyumu,7 Ekim 2012, Tokyo,JAPONYA
 • 2001, “Cumhuriyet Dönemi Bilim, Kültür ve Sanat”, YYÜ, Özalp Halk Eğitim Konferens Salonu, 26.03.2001 Özalp-Van
 • 2.Tepebaşı Belediyesi Ulusal Sanat Çalıştayı, 25-29 Nisan 2011, Eskişehir
 • 1. Eskişehir Büyükşehir Beledyesi, Ulusal Sanat Çalıştaı, 24-28 Ekim 2011, Eskişehir

Bibliyografya

Ulusal Basında Hakkında Çıkan Yazılar:

 • Kıvılcım, “Bir Kalıp Bir Baskı”,Şubat 2012, s.1, sayfa 17, Ankara
 • Anadolu Haber, “Üç Etkinlikle Ağaç Baskı Sanatı”, 29 Kasım 5 Aralık 2010, say. 6, Eskişehir
 • İPEKYOLU, “Ağaç Baskı Sanatı ve Usta Bir Sanatçı”,21-27 Aralık 2009,İpekyolu Gaz.Haber, s.12, VAN
 • ALTAMİRA, “Röportaj”,Mayıs-Haziran 2009, Altamira Art Boya Sanat Dergisi, Sayı: 15, s. 10-11, İstanbul
 • “Ağaç Baskı Sergisi”, 7 Haziran 2009, Radikal İki Gazetesi, s. 8
 • VERYERİ,ALACA,Ilgım, “Ağaç Baskılarda Şaman-Mit-Ritüel”, Nisan 2009, Artist Modern, Sayı:98,s. 40-49, İstanbul
 • PEKMEZCİ,Hasan, “Tutku,Mücadele ve Sanat…”,Ocak-Şubat 2005 ekin-sanat, Sayi:6,s.34-40,Antalya
 • “Türk Ressamın Japonya Başarısı”15 Mart 2003,Cumhuriyet Gazetesi,s.15,İstanbul
 • “Arastırma Görevlisi Kıran’a Japonya’dan Ödül”,13 Mart 2003,Olay Gazetesi,s.6,Van
 • “Hasan Kıran’ın Yitik Düşleri”Japonya’da Sergilendi”,11 Şubat 2002,Van Postası, Van
 • “Yitik Düşler”Japonya’da Sergileniyor,12 Şubat 2002,Vansesi,Kültür ve Sanat Sayfası,Van
 • “Ağaçlar Renklere Büründü”,15-21 Ocak 2001,Anadolu-Haber,s.5,Eskişehir
 • “Hasan Kıran’ın Baskı Resimleri”,19 Ocak 2001,Sakarya Gazetesi,Sanat S.Eskişehir *ÖSEZGİN,Kaya,15 Şubat 2000, “Ankara Sergileri”,Milliyet Sanat,S.474,s.44,Ankara
 • “Kıran’ın Kıl Çadırları”,30 Ocak 2000,Bakıs,Kültür-Sanat Sayfası,s.10,Ankara ÖZSEZGİN,Kaya,1 Haziran 1999, “Ankara Sergileri”,Milliyet Sanat,S.457,s.45,Ankara
 • “Merdivenlerin Gizemi”,Mart-Nisan 1999,Şeker Sanat Dergisi,Sayı:27,s.12-15,Ankara *ÖZSEZGİN,Kaya, “Türk Plastik Sanatçıları”,Ansiklopedik Sözlük,II.Bas.s.311,Ankara *ÖZDEMİR,Aylin,Mayıs 1998 “Tuvale Yansıyan Gerilim ve Yaşam Sevinci”,Siyah-Beyaz Gazetesi,Kültür-Sanat,s.11,Ankara
 • ÖZSEZGİN,Kaya,15 Kasım 1997, “Ankara Sergileri”,Milliyet Sanat,S.420,s.46,Ankara *ÖZSEZGİN,Kaya,15 Haziran 1996, “Mevsim Sonunun Değişen Görüntüsü”,Milliyet Sanat, Sayı: 386,s.49,Ankara
 • H.Ü’de “Sanat Senliği”,24 Mayıs 1996,Cumhuriyet Gazetesi,s.6,Ankara
 • ÖZSEZGİN,Kaya,15 Kasım 1994, “Ankara Sergileri” Milliyet Sanat,Say.348,s.50,Ankara
 • “Öğrencinin Sergisi Açıldı”,Kasım 1991,Hurriyet Gazetesi,Sanat S.Malatya

Uluslararası Basında Hakkında Çıkan Yazılar:

 • 2008-“Japon Baskı Sanatı”, Kodaira Rotary Kulübü, Haftalık Bülten,Sayı:41, Tokyo, Japonya 23-30 Ocak 2008
 • 2008-“2007’de Ödül Alanlar”, Gekkan Bijutsu Dergisi, Sayı:390, s.18, Tokyo, Japonya
 • GIANNI,Eugenio,Mart 2006, “Linguaggi Incrociati-Kiran”,6.Agello-Arte Sergi Kataloğu,s.25-27,Perugia,Italya
 • “INTERVIEW-Hasan Kıran”,Aralık 2005,Anatolia News-The Japan-Turkey Society,S:115,s42,Tokyo,Japonya
 • “Yorumlar Hasan Kıran”,Ağustos 2004,Anatolia News-The Japan-Turkey Society,Sayı:111,s.68,Tokyo,Japonya
 • RIEDIGER,10 Şubat 1995, “Keine Einreisegenehmigung:Eröffnung ohne den Künstler” Flensburger Nachricht,Kültür Sayfası,s.12,Flensburg,Almanya
 • HOYER,Af Jens, Ekim 1992,“Rift om tyrkisk kunst”,Flensborg Avis,s.7,Almanya
 • RIEDIGER, 16 Ekim 1992 “Gemalte Alpträume”, Flensburger Nachrichten, Almanya

Eserlerin Yer Aldığı Müze ve Koleksiyonlar:

 • Dış İşleri Bakanlığı Koleksiyonu
 • National Taiwan Museum of Fine Arts, Taivan
 • Işık Üniversitesi Koleksiyonu
 • DYO Selçuk Yaşar Sanat Koleksiyonu
 • Hacettepe Üniversitesi Koleksiyonu
 • Gazi Üniversitesi Koleksiyonu
 • İMOGA Grafik Sanatları Koleksiyonu
 • Kyoto KİWA Ağaç Baskı Derneği Koleksiyonu(Japonya)
 • Hide-Takayama Çağdaş Ağaç Baskı Sanatı Koleksiyonu(Japonya)
 • Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi
 • Ziraat Bankası Koleksiyonu
 • Adana Çimento Sanayii Koleksiyonu
 • Şekerbank Koleksiyonu
 • Emlak Bankası Koleksiyonu
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Özel Galeri ve Koleksiyonlar