Yayımlanan Kitaplar:

 • KIRAN, Hasan, “Ağaç Baskı Sanatı” Bellek Yayınları, I. Baskı, Ankara, 2010
  İSBN: 978 975 6878 03 3
  Renkli, kuşe kağıt

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 • KIRAN, Hasan, Şubat 2012, “Şamanistik İmgelerden Resimsel Dile”, Anadolu Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı. 1, say.,101-110, Eskişehir
 • KIRAN, Hasan, Bahar 2009, “Kent, Sanat ve İletişim Bağlamında Tokyo”, YYÜ, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 9, say. 106-113
 • KIRAN, Hasan, Kış 2009, “Düşsel Olan”la “Gerçeklik” Arasındaki Köprü ve İlkyaz’ın Resimsel Simgeleri, YYÜ, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 8, say.,131-144, Van
 • KIRAN, Hasan, Aralık 2008 “Tarihsel Süreçte Japon Baskı Sanatına Genel Bir Bakış”,Gazi Üniversitesi G.S.F.,Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı: 2, say., 147-158, Ankara

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 • KIRAN, Hasan, 2008, “Baskı Sanatı ve İMOGA Baskı Müzesi”,Hanga Geijutsu (Baskı Sanatı) Dergisi, Sayı: 142, say.,143, Tokyo
 • KIRAN, Hasan, 2008 “Sanatın Kalbi Hara Müzesi’nde Atıyor”, Genç Sanat, Sayı: 160, say.,36-39, İstanbul
 • KIRAN, Hasan, 2008, “Sergilerden İzlenimler; Tokyo Sanat Üniversiteleri Sergisi”, Lebriz Sanal Dergi, 03.03.2008
 • KIRAN, Hasan, 2006,“Tokyo’da Çağdaş Afrika Sanatı”, Genç Sanat, 142, s. 57-61, İstanbul
 • KIRAN, Hasan, 2006, “Tokyo Bahar Sergileri”, Türkiye’de Sanat, 74, s., 54-59, İstanbul
 • KIRAN, Hasan, 2006, “Tokyo’da Şubat-Mart Ayı Sergilerinden Notlar”,Genç Sanat,138,s.34-37, İstanbul
 • KIRAN, Hasan, 2006, “Uluslararası Yokohama Trienali”,Türkiye’de Sanat,72,s.56-59,İstanbul
 • KIRAN, Hasan, 2006, “Tokyo’da Kasım-Aralık Sergileri”, Genç Sanat, 135, s.36-39, İstanbul
 • KIRAN, Hasan, 2005, “Tokyo’da Sanat Galerileri”, Genç Sanat, 129, s.38-41, İstanbul
 • KIRAN, Hasan, 2005, “Çağdaş Japon Baskı Sanatı’ndan Örnekler II”, Türkiye’de Sanat,67, s.28-31, İstanbul
 • KIRAN, Hasan, 2004, “Çağdaş Japon Baskı Sanatı’ndan Örnekler I”, Türkiye’de Sanat, 65, s.36-39, İstanbul
 • KIRAN, Hasan, 2003, “J. Miro’nun Paris Serüveni”,Türkiye’de Sanat, 57, s.50-53, İstanbul
 • KIRAN, Hasan, 2002, “Ekspresyonizmin Ortaya Çıkışı ve Kuzey Melankolisi”, Genç Sanat, 90, s.10-17, İstanbul
 • KIRAN, Hasan, 2002, “Sınırların Ötesinde”, Genç Sanat, 89, s.20-27, İstanbul
 • KIRAN, Hasan, 2001, “Resimde İmgesel Örgü”,Türkiye’de Sanat,48,s.56-61,İstanbul
 • KIRAN, Hasan, 2000, “Tutkunun Tutsaklığındaki Dahi: Vincent Van Gogh”, Türkiye’de Sanat, 45, s.30-39, İstanbul
 • KIRAN, Hasan, 2000, “Resimde Araç-Değer Olarak Işık”,Türkiye’de Sanat, 44, s. 18-23, İstanbul
 • KIRAN, Hasan, 2000, “Siddet İmleri”, Şeker Sanat Dergisi, 33, s. 12-15, Ankara
 • KIRAN, Hasan, 2000, “Bilinçaltı Dünyasından Bilinç Düzlemine Nedensellik Bağlamında Uzanan Bazı Çağdaş Sanatçılar Üzerine”,Türkiye’de Sanat,42,s.42-48,İstanbul
 • KIRAN, Hasan, 1996, “Fütürizm”, Kavram-Karmaşa, 1, s.23-25, Ankara
 • KIRAN, Hasan, 1966, Bir Land Art Projesi,İpuçları ve Dayanakları, Sanat Çevresi,210, s. 48-50, İstanbul

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulanve Yayımlanan Bildiriler:

 • KIRAN, Hasan 11 Haziran 2011 “New Solutions fort he Art of Traditional Woodblock Prints” (Geleneksel Ağaç Baski Sanatindan Yeni Arayişlara) (, The 1st International Mokuhanga Conference, Kyoto & Awaji Bildiri Kitabı, (48-49)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve yayımlanan Bildiriler:

 • KIRAN, Hasan, 22-24 Aralık 2008, “Japon Tahta Baskı Sanatında Görülen Yeni Anlatım Önerileri”, Sanat Tasarım Bilgi Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi,Bildiri
  Kitabı,s.183-190, İstanbul