YAYINLAR

19. Yüzyıl İstanbul’unda Oryantalizm ve Resim Sanatı

Eylül 2014
Özet Oryantalizm öncelikle 18. yüzyılda gelişmiş akademik bir disiplin olup, 19. yüzyılda Batı dünyasını etkisi altına almış bir olgudur. Oryantalizm; köken olarak Fransızca bir kelime olan ‘orient’...
Yazıyı oku

Tarihsel Süreçte Japon Baskı Sanatına Bir Bakış

Ağustos 2013
Dr. Hasan KIRAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Zeve Kampüsü, 65080, VAN Tel:0530 603 53 52 kiran66ster@gmail.com hasankiran66@mynet.com            TARİHSEL SÜREÇTE JAPON BASKI SANATINA BİR BAKIŞ...
Yazıyı oku

Şamanistik İmgelerden Resimsel Dile

Ağustos 2013
    Doç. Dr. Hasan Kıran*   Şamanistik İmgelerden Resimsel Dile   Özet İmgeler, bir insanda içselleşen duyumlardır. Dünyaya ilişkin verilerin insan duyarlılığında yeniden faaliyete geçmesi durumudur....
Yazıyı oku

Puantiyeli Sonsuzluğun Obsesif Sanatçısı: “Yayoi Kusama”

Ağustos 2013
Puantiyeli Sonsuzluğun Obsesif Sanatçısı: “Yayoi Kusama” Doç. Dr. Hasan Kıran Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi   Özet Yayoi Kusama, günümüzde yaşayan en önemli avant-garde sanatçılardandır. Bu...
Yazıyı oku

Sanatta Postmodern Kırılmalar Ya da Modernin Yapıbozumu Üzerine

Ağustos 2013
 “Sanatta Postmodern Kırılmalar Ya da Modernin Yapıbozumu” Üzerine Rıfat ŞAHİNER’in “Sanatta Postmodern Kırılmalar ya da Modernin Yapıbozumu” adlı ilk kitabı Yeni İnsan Yayınevi tarafından yayımlandı. Şahiner’in, “Postmodern...
Yazıyı oku

KENT, SANAT ve İLETİŞİM BAĞLAMINDA TOKYO

Ağustos 2013
KENT, SANAT ve İLETİŞİM BAĞLAMINDA TOKYO Dr. Hasan KIRAN   Özet Kent toplumun bir arada yaşadığı bir düzenler bütünüdür; kültürel ve toplumsal yaşam ilişkileri açısından güçlü bir...
Yazıyı oku

İlkyaz’ın Resimsel Simgeleri

Ağustos 2013
  “DÜŞSEL OLAN”LA “GERÇEKLİK” ARASINDAKİ KÖPRÜ VE İLKYAZ’IN RESİMSEL SİMGELERİ Dr. Hasan KIRAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Zeve Kampüsü, 65080-VAN kiran66ster@gmail.com   Özet: Resimde düşsel...
Yazıyı oku

JAPON TAHTA BASKI SANATINDA GÖRÜLEN YENİ ANLATIM ÖNERİLERİ

Aralık 2008
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Tasarım Bilgi Sempozyumu,Bildiri Kitabı,s.183-190, İstanbul, Aralık 2008   JAPON TAHTA BASKI SANATINDA GÖRÜLEN YENİ ANLATIM ÖNERİLERİ Dr. Hasan Kıran Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel...
Yazıyı oku

Tokyo’da Çağdaş Sanatın Sesi Hara Müzesi’nden Yükseliyor

Nisan 2008
Tokyo’da Çağdaş Sanatın Sesi Hara Müzesi’nden Yükseliyor
Yazıyı oku

Tokyo’da Çağdaş Afrika Sanatı

Eylül 2006
Tokyo’da Çağdaş Afrika Sanatı
Yazıyı oku